GLA executive consulting - GLA Executive Consulting
15257
home,page,page-id-15257,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

HØYERE AKTIVITET – BIDRAR TIL LØSNINGER – SIKKER ARBEIDSPLASS – MINDRE SYKEFRAVÆR

Interimledelse

Management for hire

Det kan være mange årsaker til at det oppstår et behov for tung kompetanse som kan gå rett inn i jobben og fungere fra dag en. Det å ansette en ny leder er en kostbar og krevende prosess som tar mye tid. Innen innkjøpsledelse må det jobbes profesjonelt hele tiden for å nå strategiske og finansielle mål.

Les mer
Interimledelse - Management for hire
Konsulent innen

Strategisk innkjøp

Innkjøpte varer og tjenester kan ofte stå for 60-80% av kostnadene til en virksomhet. Innkjøpsfunksjonen er sentral i arbeidet med å nå virksomhetens overordnede mål.
Selv en godt drevet og profesjonell innkjøpsavdeling vil kunne ha behov for bidrag til gjennomgang av:

 

 >   Strategien for innkjøp og innkjøpsplanene

 >   Strukturen til innkjøpsorganisasjonen

 >   Se prosesser og prosedyrer fra en ny vinkel

Les mer

Kurs:  Strategisk innkjøp

> Make business out of selling and profit out of purchasing

Mål for kurset er:

  • Bli inspirert til å gjøre bedre innkjøp.
  • Få modeller og verktøy til forberedelse og forhandlinger.
  • Få ideer om hva som kan gjøres litt bedre.
  • En time forhandling krever normalt en dag forberedelser.

Kurset er svært godt egnet for ledergrupper eller hele avdelinger. Anbefalt antall personer er fra 2 til 14. Lengden og dybden på kurset kan tilpasses, alt fra et innføringskurs på to timer til fullt kurs på to dager.

Les mer
Gla_adobestock_7
Gla_adobestock_4

Kurs:  Kommunikasjon og selvutvikling

> Bli hørt og forstått – Øk lønnsomheten

Det å bli hørt og forstått er selve nøkkelen til god kommunikasjon.
Her får du læring om deg selv, hvordan andre oppfatter deg og hvordan din kommunikasjon påvirker andre. Det vil bli lettere å kommunisere med sjefen, kollegaer, kunder, i tillegg også privat med partnere og venner.

Kurset er svært godt egnet for ledergrupper eller hele avdelinger. Anbefalt antall personer er fra 2 til 14. Lengden og dybden på kurset kan tilpasses, alt fra et innføringskurs på to timer til fullt kurs på to dager.

Les mer

Tilbakemeldinger

Geir L. Alfheim

GLA Executive Consulting

> Når du trenger konsulenttjenester innenfor:
  • Innkjøp og Sourcing, utvikle og forsterke innkjøpsorganisasjoner.
  • Strategisk innkjøp og leverandørforhandlinger.
  • Internasjonal og kulturell forståelse.
  • Mellommenneskelige relasjoner.
Les mer