Tjenester - GLA Executive Consulting
15433
page,page-id-15433,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive
 

Tjenester

Gla_adobestock_1

Interimledelse

Management for hire

Det kan være mange årsaker til at det oppstår et behov for tung kompetanse som kan gå rett inn i jobben og fungere fra dag en. Det å ansette en ny leder er en kostbar og krevende prosess som tar mye tid. Innen innkjøpsledelse må det jobbes profesjonelt hele tiden for å nå strategiske og finansielle mål.

u

Strategisk innkjøp

Konsulent innen Strategisk Innkjøp

Innkjøpte varer og tjenester kan ofte stå for 60-80% av kostnadene til en virksomhet. Innkjøpsfunksjonen er sentral i arbeidet med å nå virksomhetens overordnede mål. Selv en profesjonell innkjøpsavdeling vil kunne ha behov for bidrag til gjennomgang av strategi, struktur og prosedyrer.

HØYERE AKTIVITET – BIDRAR TIL LØSNINGER – SIKKER ARBEIDSPLASS – MINDRE SYKEFRAVÆR

Gla_adobestock_6

Kurs i strategisk innkjøp

> Make business out of selling and profit out of purchasing

Mål for kurset er:

  • Bli inspirert til å gjøre bedre innkjøp.
  • Få modeller og verktøy til forberedelse og forhandlinger.
  • Få ideer om hva som kan gjøres litt bedre.
  • En time forhandling krever normalt en dag forberedelser.

Kurset er svært godt egnet for ledergrupper eller hele avdelinger. Anbefalt antall personer er fra 2 til 14. Lengden og dybden på kurset kan tilpasses, alt fra et innføringskurs på to timer til fullt kurs på to dager.

Gla_adobestock_4

Kurs i kommunikasjon og selvutvikling

> Bli hørt og forstått – øk lønnsomheten

Det å bli hørt og forstått er selve nøkkelen til god kommunikasjon.
Her får du læring om deg selv, hvordan andre oppfatter deg og hvordan din kommunikasjon påvirker andre. Det vil bli lettere å kommunisere med sjefen, kollegaer, kunder, i tillegg også privat med partnere og venner.

Kurset er svært godt egnet for ledergrupper eller hele avdelinger. Anbefalt antall personer er fra 2 til 14. Lengden og dybden på kurset kan tilpasses, alt fra et innføringskurs på to timer til fullt kurs på to dager.